Konsultacja behawioralna

Miejsce konsultacji

W domu klienta

Czas trwania konsultacji

1,5 – 2,5 godziny zegarowej (w zależności od problemowego zachowywania prezentowanego przez zwierzę)

Jak wygląda pierwsza konsultacja i jak należy się do niej przygotować?

Postaraj przygotować się do wizyty jak najlepiej. Wynotuj najważniejsze daty i zdarzenia dotyczące problemowego zachowania Twojego zwierzaka. Ważne aby przeanalizować z domownikami, kiedy i jakie zdarzenia miały miejsce. Unikniemy w ten sposób krępującej sytuacji, podczas której domownicy będą się spierać co do tych wydarzeń. Moim zaleceniem jest także aby podczas konsultacji obecni byli wszyscy domownicy. Bardzo proszę, upewnij się też, że weterynarz przekazał Ci wszelkie niezbędne informacje o stanie zdrowia Twojego zwierzaka.

I najważniejsze – nie denerwuj się przed moją wizytą. Przychodzę, aby Ci pomóc. Jeśli uda Ci się przygotować zgodnie z moimi wskazówkami – prawdopodobnie wszystko pójdzie sprawnie i będziemy szybko mogli rozpocząć terapię.

Plan terapii

Po zakończonej konsultacji przesyłam plan terapii oraz zalecenia drogą mailową. Program modyfikacji problemowego zachowania uzależniony jest od problemu i możliwości Opiekunów. Bardzo możliwe, że będzie trzeba wprowadzić pewne zmiany w otoczeniu. Nie należy jednak traktować tych zmian jako dodatkowych uciążliwych czynności, które wynikają z opieki nad zwierzęciem. Wręcz przeciwnie – realizacja terapii i wprowadzenie pewnych zmian może dać wiele radości i satysfakcji, a także zacieśnić więzi między Tobą a Twoim pupilem.

Jeśli jakiś punkt z moich zleceń wyda Ci się niejasny lub niemożliwy do zrealizowania – przedyskutujemy go i zmodyfikujemy plan terapii.

W trakcie wdrażania w życie programu, pozostajemy w kontakcie telefonicznym lub mailowym, co ułatwi śledzenie postępów oraz zapobiegnie niekontrolowanemu rozwojowi sytuacji. O konieczności dalszych spotkań decydujemy w trakcie terapii. Wskazane jest przynajmniej jedno spotkanie podsumowujące, po około miesiącu od pierwszej konsultacji, mające na celu ewentualne wprowadzenie modyfikacji oraz ustalenie programu działań na przyszłość.